Löpande bokföring och redovisning

Som företagare är du enligt lag skyldig att bokföra alla affärshändelser som sker i ditt
företag. Allt från mindre kostnader och personalkostnader till större belopp som
betalas in från företagets kunder ska bokföras. I regel är bokföring och löpande
redovisning samma sak men med olika benämningar. Den löpande redovisningen
innefattar alla affärshändelser som sker under ett räkenskapsår.

Styrker ekonomiska beslut

Löpande redovisning är en nödvändighet och är grundläggande för att du ska kunna
ta rätt beslut för din verksamhet. Att fatta större ekonomiska beslut kräver kunskap.
Med ordning och reda i företagets löpande redovisning blir det betydligt enklare att
ha koll på affärerna. Att ha tillgång till aktuella siffror och rättvisande beslutsunderlag
när exempelvis en ny företagssatsning ska göras är A och O när stora beslut ska
fattas.

Lagen kräver löpande redovising

Alla kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag, andra
affärshändelser ska bokföras så snart det är möjligt. Bokföring av fakturor kan göras
på två olika sätt. Det ena är faktureringsmetoden, där fakturorna bokförs direkt de
läses in och det andra är kontantmetoden, då fakturan bokförs när den betalas.
Fördelarna med att bokföra löpande är många, då du snabbt kan få en ekonomisk
överblick av din verksamhet. Det är inte enbart på grund av de ekonomiska
fördelarna som ett företag ska sköta redovisningen löpande, det är dessutom ett
lagkrav. I bokföringslagen framgår det att fysiska och juridiska personer som bedriver
näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Sedan är det upp till varje företag att välja
på vilket sätt man sköter bokföringen, antingen att du som företagare själv sköter
bokföringen eller att företaget tar hjälp av en redovisningskonsult som är expert på
området.

Senaste nytt