Lönehantering och löneadministration

Lön är ofta företagets viktigaste och största kostnadspost. Lönehanteringen innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är av yttersta vikt att allt blir rätt. Lön är något som alla anställda på ett företag har rätt till och något som är en mycket viktig del i svensk lagstiftning. Utöver själva grundlönen tillkommer beräkning av skatter, sjuklön, VAB och andra avdrag samt ersättningar som exempelvis förmåner, semesterersättning, reseräkningar och egna utlägg. Eftersom lön oftast är en stor kostnad i företaget med omfattande regelverk, så innebär hanteringen också ett stort ansvar att det är rätt summa som betalas ut till löntagaren, att rätt skatt dras och redovisas till Skatteverket. Som företagare kan du välja att köpa in ett löneprogram och anställa en lönespecialist som sköter lönehanteringen. Alternativet är att outsourca lönehanteringen till en professionell lönekonsult med rätt kompetens inom löneområdet.

Administration för lön

De företag som är på uppgång inom outsourcing är de inom lönebranschen. Vi har sett en ökning av typen företag som endast administrerar lön och bara det är ett tecken på att behovet av lönekonsultationer växer allt mer. En Redovisningskonsult har ofta kunskap inom ekonomiska specialistområden där de är verksamma som konsulter där ingår bland annat lönehantering. En lönehantering är väldigt viktig att den blir rätt. Så chansa inte med lönen utan outsourca den på en kompetent Auktoriserad Redovisningskonsult eller Auktoriserad Lönekonsult istället, vi hjälper dig!

Allt fler outsourcar lön

Lönehantering är en av de snabbast växande outsourcingverksamheterna idag vilket är ett tydligt tecken på att behovet av lönekonsulter ökar. Lönehantering är en av företagets största och viktigaste kostnader och det är av yttersta vikt att den blir rätt både ut ett arbetsgivarperspektiv och för dina anställda. Vårt bästa tips är därför att leja ut uppdraget till en professionell lönekonsult.

Senaste nytt