Rapport om årsredovisningen/ årsbokslutet 

En Rapport om årsredovisningen är ett kvalitetskvitto för ditt företags redovisning. Endast en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult kan upprätta en Rapport om årsredovisningen. När revisionsplikten år 2010 slopades för mindre företag, behövdes en modern rapportering för att intyga kvaliteten i företagens redovisning. Detta gav upphov till Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Branschstandarden Rex baseras på fastställda nordiska principer för 15 000 Auktoriserade Redovisningskonsulter i Sverige, Norge och Finland.

Rapport om årsredovisningen eller revisionsberättelse?

Vad är egentligen skillnaden mellan en revisionsberättelse från en revisor och en Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen från en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult? Båda fungerar som ett kvalitetskvitto på redovisningen, men på olika sätt.

En revisionsberättelse lämnas av en auktoriserad revisor efter att en oberoende granskning av företagets redovisning och förvaltning genomförts. Syftet är främst att ge ägarna till bolaget en tydlig bild av styrelsens förvaltning och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. I de flesta mindre bolag är dock ägaren och styrelsen samma personer varför behov av kontroll, som är syftet med revisionen, inte finns. Majoriteten av de mindre företag som kan undantas från revision har därför valt bort revisionen.

En Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen baserar kvalitetsstämpeln på den Auktoriserade Redovisningskonsultens medverkan vid upprättandet av redovisningen, istället för en retroaktiv kontroll (revision). Rapporten bekräftar att en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult har skött redovisningen enligt gällande lagar och regelverk, att rimlighetskontroller har utförts och att kraven enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, har kunnat uppfyllas.

Till skillnad från en revisor som måste vara oberoende, kan den Srf Auktoriserade Redovisningskonsulten bistå bolaget med rådgivning som en del av arbetsprocessen, vilket innebär att fel som upptäcks kan åtgärdas löpande och att bolagets affärsbeslut får stöd baserat på redovisningen i takt med verksamhetens utveckling. Rapporten om årsbokslutet/årsredovisningen kräver inget merarbete i efterhand, utan kan lämnas så snart redovisningen är klar om kraven i standarden har blivit uppfyllda i utförandet.

Både rapporten om årsbokslutet/årsredovisningen och revisionsberättelsen kan lämnas för ett uppdrag, det är inget motsatsförhållande utan de lämnas som kvalitetskvitto för de olika tjänsterna redovisning respektive revision.

Kvalitetssäkrad redovisning

En redovisningskonsult som är auktoriserad via Srf konsulterna följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, vilket innebär att en Rapport om årsbokslutet/årsredovisningen kan lämnas som ett kvitto på god kvalitet i företagets redovisning. Rapporten är ett viktigt kvalitetskvitto till dig som är företagsledare och som på ett tydligt sätt vill kunna visa att företagets redovisning sköts på ett kvalitetssäkrat sätt för banker och andra intressenter.

Senaste nytt