Referenser

Har varit kund hos fägna Redovisning AB i ca 5 år nu. Bolaget håller en hög servicenivå och hög kvalitet till en rimlig prisnivå. Har aldrig haft några problem under dessa år. Lyhördhet, tillgänglighet och trygghet är något du kan räkna med som kund hos Lise-Lotte.
Referenser
– Antoni Harb, ägare av Harb Tolkservice AB
Har arbetat tätt med Lise-Lotte sedan 2019, sedan dess har mitt arbete blivit enklare och hon har skapat en helt annan trygghet åt mig.

Lise-Lotte ligger i framkant med att skapa flöde och digitalisering, effektivisering i ekonomin. Hon är alltid uppdaterad på vad som gäller på marknaden, då vi har arbetat under covid-tiden hade jag alltid en trygghet om olika stödinsatser som fanns att få samt nu när vi har krig i Ukraina.
Jag känner mig trygg, och lägger all min tillit till Lise-Lotte, sen ett extra stort plus är att hon alltid är positiv
Lise-Lotte är även en hejare på att nätverka och bygga upp kontakter.
Jag kan varmt rekommendera fägna.
Referenser
– Mattias Idris Lindgren, ägare av Byggmetro i Sverige AB
Tveka inte att ta in bra hjälp!!!!

Lise-Lotte har mer eller mindre räddat mitt liv! Om hon inte hade dykt upp som en räddande bokförings ängel, så hade jag kaklat än en gång p.g.a. stress och press.
Vår kommunikation är strålande. Jag är 100 % trygg och hinner foka på andra saker istället.
Jag har sedan 2003 varit egen företagare och haft en massa hattar på mig sedan dess. Otroligt skönt att få lägga en av dom på hatthyllan.
Rekommenderar henne varmt och innerligt.  Ert företagande blir enklare. Ni får avlastning. Viktigt, som tusan.
Referenser
–  Atte Mogard Stråhle , ägare av Kaptensstugan AB


Så kan företagaren motverka penningtvätt

Penningtvätt är ett globalt problem som bland annat innebär att företag används för att tvätta illegalt intjänade pengar. Victoria Müller, kvalitetsrådgivare på branschorganisationen …

Omfördela skattereduktioner i inkomstdeklarationen

En skattereduktion minskar den skatt som en fysisk person ska betala. Det innebär att man behöver betala tillräckligt med skatt för att kunna tillgodoräkna sig en skattereduktion. Vissa …

Så kan du jämna ut företagets resultat med skattemässiga dispositioner

När en enskild näringsidkare vill jämna ut det skattemässiga resultatet finns det tre olika skattemässiga dispositioner att använda sig av: avsättning till periodiseringsfond respektive …

Jens Nylander: ”Noggrannare leverantörskontroller kan förhindra ekonomisk brottslighet”

De kriminella blir allt mer raffinerade och allt fler företagare vittnar om att de utsätts för bedrägerier. I denna verklighet blir det allt viktigare för företagare att inte bara känna …

Vad kommer Skatteverket att kontrollera i år?

Nyligen öppnades möjligheten att deklarera digitalt (19 mars) och Skatteverket har också informerat vad myndigheten kommer att granska i år när det gäller privatpersoners deklarationer. I …

Nya bud för samfälligheter som inte är skattskyldiga för moms

I februari meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att samfällighetsföreningar inte ska ta ut moms på bidrag som föreningen tar ut från sina medlemmar. Avgörandet överensstämmer inte med …

Vd och grundare Malin Bergman: ”Tro på din idé”

Kvinnors företagande är viktigt för att främja företagsamhet och konkurrenskraft i Sverige. Trots det är det fortfarande färre kvinnor än män som driver företag. Varför är det så och …

K10 eller K12 – vilken blankett ska man använda?

K10 och K12 är två blanketter som är starkt förknippade med deklarationen för ägare till fåmansföretag. Men när ska man använda vilken blankett när man har sålt en andel eller fått …

Deklarationstidpunkter för aktiebolag under 2024

Dags att fokusera på när aktiebolag ska lämna in inkomstdeklarationen och betala kvarskatt 2024. Inlämning av deklarationen  För aktiebolag kan inlämningstidpunkten för …

Kontrollera uppgifterna i din deklaration

Snart är deklarationsracet i gång för privatpersoner. Inkomstdeklarationen ska vara inlämnad senast den 2 maj. I den här artikeln tar vi upp vikten av att kontrollera sina uppgifter och …

Senaste nytt